Rookieperiod

Rookies ska alltid veta hur och varför Rookieperioden genomförs och vad som är rätt och fel och vad de kan förvänta sig från deltagare. Därför finns en Policy framtagen av Kåren för hur Rookieperioden ska skötas. Rookies gör bäst i att läsa genom denna!

Policydokument (2020)

Schema för Rookieperioden 2021 kommer att laddas upp närmre inpå.

Rookies gör även bäst i att Läsa D@LO BIB3LN och lära sig alla Sånger!