Styrelsen

DALOs styrelse 2021:

  • Kapten - Frida Westerlund (Dom)

  • Vice ordförande - Josefin Örling (Glömsk)

  • Sekreterare - Josefin Örling (Glömsk)

  • Kassör - Martin Söderman (Fruit Ninja)

  • Materialansvarig - Johan Persson (TaxiTaxi)

  • Utbildningsansvarig - Josefin Örling (Glömsk)

  • Phestutskott - Johan Persson (TaxiTaxi) & Brian Caro (Tre Apor)

  • Ledamot - Brian Caro (Tre Apor)

  • Ledamot - Carl-Peter Asp