Styrelsen

  • Ordförande - Frida Westerlund
  • Vice ordförande - Samuel Wågbrant
  • Sekreterare - Erik Kamph
  • Kassör - Martin Söderman
  • Materialanvsarig - Casper Möllberg