Styrelsen

DALOs styrelse 2020:

  • Kapten - Frida Westerlund (Dom)
  • Vice ordförande - Samuel Wågbrant (Kniv)
  • Sekreterare - Erik Kamph
  • Kassör - Martin Söderman (Fruit Ninja)
  • Materialansvarig - Casper Möllberg (10.2)
  • Utbildningsansvarig - David Söderman (Delay)
  • Phestutskott - Max Dujsel (Thunder)
  • Ledamot - Eric Qvarnström (Sherlock)